Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Psykolog

Skolpsykologen utreder barn och elever på basnivå samt handleder personal.

I dagsläget har vi tillgång till psykologer på konsultbasis.


Psykologiska utredningar på basnivå har syftet att ge konkreta och relevanta förslag på insatser i skolan. Utredningarna kan tjäna som underlag för vidare remittering på specialistnivå för att bedöma eventuell neuropsykiatrisk problematik.


Psykologerna samverkar med de olika professionerna i Centrala Resursteamet - Elevhälsan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-14

Aktuellt

Kontakt

Verksamhetschef för skolhälsovården

Nina Kindbom

0502-60 61 31


Besöksadress

Forsgatan 7
522 32 Tidaholm


Postadress

Tidaholms kommun
Forsenskolan
522 83 Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning