Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Centrala Resursteamet - Elevhälsa

Barn som leker ute

Elevhälsan är en stödfunktion för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Barnet och eleven är alltid i centrum. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och inlärning, arbetar vi i ett tvärvetenskapligt team. Där finns specialpedagogisk-, psykologisk-, social- och medicinsk kompetens. Teamet har ett övergripande ansvar för helhet och samverkan.

 

Elevhälsan arbetar på uppdrag från personal, skolledare, elever och vårdnadshavare.

Stöd till barn som är anhörig

Känner du att du blir påverkad av att din förälder mår psykiskt dåligt, dricker för mycket eller har annat missbruk? Läs mer på länken till höger, stöd till barn som är anhörig.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-21

Aktuellt

Kontakt

Rektor - verksamhetschef för skolhälsovården
Nina Kindbom

0502-60 61 31

Besöksadress
Forsgatan 7
522 32 Tidaholm

Postadress
Tidaholms kommun
Forsenskolan
522 83 Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning