Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Skolhälsovården

Barn som leker ute

 Elevhälsans medicinska insats

  • Består av skolsköterska och skolläkare, vilka tillför medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i elevhälsoarbetet.
  • Skolsköterskans arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande.
  • Erbjuder öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser.
  • Skolläkare träffar elever och vårdnadshavare vid behov efter tidsbokning via skolsköterskan.
  • Vaccinerar enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. 

 

Vaccinationer

  • I åk 2 erbjuds alla elever vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • I åk 5 erbjuds flickorna vaccination mot HPV (humant papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer).
  • I åk 8 erbjuds alla elever vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta. 


Hälsosamtal

Alla elever i förskoleklass, åk 2, 4, 7 och år 1 på gymnasiet erbjuds hälsosamtal. Vid hälsosamtalen undersöker skolsköterskan längd, vikt och syn. I åk 4 och 7 kontrolleras också ryggen. I förskoleklass görs även en kontroll av hörseln och vårdnadshavare bjuds med på hälsosamtalet.

  

I samband med hälsosamtal (förutom åk 2) får eleverna fylla i en enkät om hälsofrågor. I åk 4 och 7 får vårdnadshavarna fylla i ett formulär angående hälsouppgifter.

  

Utifrån dessa har vi hälsosamtal och kan identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser. Vi pratar om trivsel, relationer, pubertet, livsstil (t.ex. sömn, stress), kost, motion eller andra frågor utifrån elevens önskemål och ålder.

  

Elevhälsoteam (EHT)

 Skolsköterskan ingår i EHT tillsammans med annan skolpersonal som till exempel elevhälsosamordnare, kurator, rektor, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, fritidspersonal, specialundervisningsansvarig pedagog. Teamet arbetar förebyggande och åtgärdande och ska stötta skolans personal. EHT är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-10-16

Aktuellt

Kontakt

Verksamhetschef för skolhälsovården
Nina Kindbom

0502-60 61 31


Besöksadress

Forsgatan 7
522 32 Tidaholm


Postadress

Tidaholms kommun
Forsenskolan
522 83 Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning